Ge­org El­ser

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Nazistenes Ideologi / Hitlers Attentatmann -

El­ser var en tysk sne­k­ker med kom­mu­nist­sym­pa­ti­er som plan­tet en tids­inn­stilt bom­be i Mün­chen i 1939 (se til høy­re). Selv om den de­to­ner­te som plan­lagt og krev­de åtte liv, had­de Hit­ler for­latt hal­len noen mi­nut­ter tid­li­ge­re. El­ser ble ar­res­tert da han prøv­de å krys­se gren­sen til Sveits, og ble hen­ret­tet mot slut­ten av kri­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.