Mau­rice Bavaud

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Nazistenes Ideologi / Hitlers Attentatmann -

Bavaud var en sveit­sisk teo­logi­stu­dent som plan­la å sky­te Hit­ler høs­ten 1938. Han sto i folke­meng­den ved minne­se­re­mo­ni­en for Øl­kjel­ler­kup­pet i no­vem­ber, men klar­te ikke å kom­me på skudd­hold av Hit­ler. Han ga opp og prøv­de å ta to­get til Pa­ris uten bil­lett. Han ble tatt, med pis­to­len på seg, og rø­pet at­ten­tat­pla­ne­ne un­der tor­tur. Han ble hen­ret­tet i 1941.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.