Scott Du­al Raid

Bike: Touring Spesial - - NYHETER -

all­værs­dress for deg som li­ker ak­tiv kjø­ring. Den har blant an­net ut­tak­bar mem­bran, av­tak­ba­re er­mer og gode ven­ti­la­sjons­mu­lig­he­ter. Scott sam­men­lig­ner Du­al Raids re­per­toar med en Swiss Ar­my-kniv. Le­ve­res i fire far­ger og i S–3XL.

Pris: 7 198 kro­ner www.ruco.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.