OS­CAR AL­GOTT OM VFR 1200 XD

Bike: Touring Spesial - - PRØVEKJØRING -

Hon­das Dct-kas­se var en po­si­tiv over­ras­kel­se, og fikk meg til å ten­ke på and­re mo­tor­syk­kel­ty­per som kun­ne dra nyt­te av sys­te­met. Her ven­ter det mye spen­nen­de i nær­mes­te frem­tid!

Lyn­ras­ke opp- og ned­gi­rin­ger. Lett å fin­ne trekkraft. Så å si rykk­fri. Pas­ser den­ne ty­pen syk­kel. Trans­mi­sjons­lyd fra gir­kas­se og kar­dang. Vans­ke­li­ge­re å fore­ta krap­pe ven­din­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.