Hel­la Ul­tra Beam

Bike: Touring Spesial - - PRODUKTTEST -

UL­TRA BEAM ER ak­ku­rat som Mo­dul 50 et ar­beids­lys med langt­rek­ken­de ut­før­sel. Til tross for det­te er rekke­vid­den klart til­freds­stil­len­de, og bred­den helt op­ti­mal. Lykte­hu­set er svært ro­bust, men stort og tungt. Her kan imid­ler­tid kun en lykt være nok, og vi an­be­fa­ler en sen­tral plas­se­ring for vekt­for­de­lin­gens skyld. Kritt­hvitt lys som all­tid, med LED. Eks­tra bra vær­be­skyt­tel­se (IP68).

PRIS: 2 125 KR PER STYKK WWW.HELLANOR.NO Lykte­type 30W LED Vekt 1030 gram B/H/D, 115/132/85 mm Spen­ning 9-33V E-god­kjent: Ja Rekke­vid­de (3 lux) 110 m

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.