Hel­la DE Xenon

Bike: Touring Spesial - - PRODUKTTEST -

MAR­KE­DETS MINS­TE lykt med xenon i-føl­ge pro­du­sen­ten. Hus av mag­ne si­um gir lav vekt, og kon­struk­sjo­nen pluss samt­li­ge kon­tak­ter opp­le­ves som svært bra. Lyk­ten er lett å mon­te­re, og p-as­ser per­fekt på krasj­bøy­ler. Bal­las ten er imid­ler­tid re­la­tivt stor og kre­ver en god del plass. Bra bred­de og rekke­vid­de med tan­ke på lyk­tens svært be­skjed­ne stør­rel­se.

PRIS: 9 081 KR PER SETT W.WH ELLANOR.NO Lykte­type 35W D2S Xenon Vekt 325 gram (inkl. bal­last 885 g) B/H/D, 90/81/119,5 mm Spen­ning 12V E-god­kjent: Ja Rekke­vid­de (3 lux) 119 m

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.