Sw-mo­tech Off­road -Light kit Ta­ka­to

Bike: Touring Spesial - - PRODUKTTEST -

TES­TENS ENES­TE SPE­SI­FIK­KE eks­tra­lys for mo­tor­syk­kel. Sw-mo­techs kit inne­hol­der også kom­plett led­nings­nett og om­kop­ler for mon­te­ring på sty­ret. M-odel­len er for langt­rek­ken­de be­lys ning, men fin­nes også som nær­lys. Rekke­vid­den må an­ses som god­kjent med tan­ke på at lyk­ten er en van­lig ha­lo­gen. Ikke like hvitt lys som med Xenon el­ler først og fremst LED.

PRIS: 1 760 KR PAR WWW.JTC-IM­PORT.NO Lykte­type 55W H3 Ha­lo­gen Vekt 420 gram B/H/D, 67/70/120 mm Spen­ning 12V E-god­kjent: Nei Rekke­vid­de (3 lux) 56 m

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.