Vi­sion X Optimus Sing­le

Bike: Touring Spesial - - PRODUKTTEST -

OPTIMUS SING­LE GIR til tross for sine 10 watt en rekke­vid­de på rik­tig side av 100 me­ter. Lavt strøm­for­bruk, god ytel­se og et for­mat som pas­ser de fles­te krasj­bøy­ler og gjør at den fø­les som s-kapt for even­tyr­s­mo­del­ler. Vær­be­skyt tel­se iføl­ge IP68, og ak­ku­rat som store­bror oven­for er kon­struk­sjo­nen svært til­freds­stil­len­de. Et godt kjøp som er verdt pri­sen!

PRIS:K1 275 KR/ST WWW.RO­DIN.NO Lykte­type10w LED (smalt lys­bil­de) Vekt 585 gram B/H/D, 80/80/100 mm Spen­ning 12-32V E-god­kjent: Nei Rekke­vid­de (3 lux) 109 m

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.