MOTORVEISFART EL­LER LANDEVEISTOURING?

Bike: Touring Spesial - - DUELL - JO­NAT­HAN BALS­VIK

TRIUMP­HEN HAR ET vel­dig fint chas­sis, og er mor­somst når vei­en be­gyn­ner å svin­ge.til tross for vek­ten får du mye kjøreglede, og Trophyen eg­ner seg bed­re til landeveistouring.

Men den opp­da­ter­te Rt-en had­de blitt mitt valg hvis det var mo­tor­veis­kjø­ring gjen­nom Euro­pa på agen­da­en. Den har bed­re kom­fort, og in­stru­men­te­rin­gen er et realt hakk bed­re e-nn det mes­te som fin­nes på mar­ke­det. Når skal mo­tor­syk­kel bran­sjen ta igjen bi­le­ne på den­ne fron­ten?

R 1200 RT er ri­me­li­ge­re i grunn­ut­før­sel, men jeg har en mis­tan­ke om at det­te ser an­ner­le­des ut med di­ver­se eks­tra­ut­styr.

TRIUMP­HEN HAR MEST KJØREGLEDE, MEN BMW-EN ...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.