Syd i Øst­fold. Den blå-grøn­ne vei­en

Bike: Touring Spesial - - TOURING -

HELT SYD I Øst­fold star­ter den blå-grøn­ne vei­en i Hal­den. Syd­over på riks­vei 22 langs øst­lan­dets enes­te vest­lands­fjord, Idde­fjor­den, lig­ger det her­li­ge svin­ger og et pent land­skap. Like før riks­gren­sen til Sve­ri­ge kan du ta en bein­strekk ved El­gå­fos­sen. Mens den blå-grøn­ne vei­en fort­set­ter rett frem etter grense­over­gan­gen ved Hol­tet, tar vi av til ven­st­re og får et lite styk­ke med grus­vei før vi set­ter snu­ten mot Ed for en li­ten mat­bit. Her­fra går så tu­ren nord­over igjen langs den lan­ge sjø­en Sto­ra Le før vi sik­ter oss inn mot Hal­den når vi kom­mer til Nösse­mark. Gren­sen pas­se­res så ved Bjørke­bekk i Are­mark, og på vei mot Hal­den er det man­ge idyl­lis­ke sjø­er sam­ti­dig som vei­en buk­ter seg gjen­nom land­ska­pet. Husk litt sik­ker­hets­mar­gin, nyt na­tur­inn­tryk­ke­ne og kos deg på tur!

STIG-ROAR MARTINSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.