Laste­ka­pa­si­tet

Bike: Touring Spesial - - TEST -

L ASTEK APASITET ER EN vik­tig e-gen­skap hos en tou­ring syk­kel. BMW er den enes­te som har stan­dard­mon­ter­te side­ves­ker; hos Ka­wa­sa­ki og KTM er det­te til­be­hør. Ves­ke­ne på BMW-EN er roms­li­ge og har so­li­de for­seg­lin­ger som hol­der inn­hol­det tørt også når reg­net høl­jer ned. Tren­ger en mer ba­ga­sje­plass, fin­nes det topp­boks som eks­tra­ut­styr.

Ka­wa­sa­kis ves­ker kos­ter 9 9-99 kr pluss mon­te­ring, og rom mer til sam­men 56 li­ter. Det fin­nes også en topp­boks som imid­ler­tid ikke kan be­nyt­tes sam­men med ves­ke­ne av hen­syn til vek­ten.

F-or KTM fin­nes det to ves­ke al­ter­na­ti­ver; de av alu­mi­ni­um tren­ger spe­si­el­le hol­de­re. Tou­ring-ves­ke­ne kos­ter 5 128, a-lu­mi­ni­ums­ves­ke­ne 9 682 in­klu sive hol­de­re. Det fin­nes også to topp­bok­ser å vel­ge mel­lom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.