KTM 1190 ATUDRVEEN

Bike: Touring Spesial - - TEST -

På grunn av den høye plas­se­rin­gen av lyk­ten på KTM 1A1d9­ve0ntu­re kun­ne vi ikke fore­ta en lys­må­ling. Rent sub­jek­tivt opp­le­ves imid­ler­tid ly­set som helt ak­sep­ta­belt, imid­ler­tid ikke på nivå med BMW R 1200 RT.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.