AUTO­BAHN

FRI FART ER NOE HELT SPE­SI­ELT

Bike: Touring Spesial - - EUROPAS TI BESTE VEIER -

TIL TROSS FOR sitt opp­hav i en gal dik­ta­tors fe­ber­drøm­mer, har tys­ke auto­bahn en selv­føl­ge­lig plass på lis­ten. Ikke noe an­net sted på pla­ne­ten kan du åpne spjel­det mak­si­malt og nå tur­talls­sper­ren på høy­es­te gir i mil etter mil. En full tank for­bru­kes på 10 – 15 mil, og er verdt mer enn ett års psyko­te­ra­pi for en stres­set sjel.

FOTO: SI­MON HAMELIUS

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.