MAD SUN­DAY, IS­LE OF MAN

BFLI ROAD­RACING ØRER FOR EN DAG

Bike: Touring Spesial - - EUROPAS TI BESTE VEIER -

IS­LE OF MAN TT, ” tou­rist trop­hy” er kjent som det al­ler mest eks­tre­me gate­ra­cet in­nen alle k-ate­go­ri­er. Øyas cir­ka 110 mil med of­fent l-ige vei­er har in­gen ge­ne­rel­le has­tig­hets­be grens­nin­ger, kun lo­ka­le. Det er alt­så fri fart som gjel­der, som på auto­bahn.

Un­der Mad Sun­day er en del av den over 60 kilo­me­ter lan­ge racings­trek­nin­gen åpen for all­menn­he­ten, og alle som er gale nok får sjan­sen til å leve som racing­fører for en dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.