Euro­pa

TRAN­SYL­VA­NIA: KJØREENTUSIASTEN

Bike: Touring Spesial - - TOURING -

Li­ker du å kjø­re krap­pe hår­nåls­vin­ger med høy fart på god as­falt? Da er de Tran­syl­vans­ke al­pe­ne i Ro­ma­nia ste­det å dra. For å si det slik, det er en grunn til at Top Ge­ar dro hit for å fin­ne ver­dens bes­te vei å kjø­re på.

Fjell­kje­den i seg selv er som pluk­ket ut av et even­tyr; fan­tas­tis­ke lands­byer med små ko­se­li­ge ho­tel­ler og slott om­rin­get av spis­se fjell i alle ret­nin­ger. For å opp­rett­hol­de et slikt mes­ter­verk av en vei, trengs ved­li­ke­hold. Jeg hus­ker spe­si­elt godt en halv­skum­mel opp­le­vel­se, der vei­en brått for­vand­let seg til en bygge­plass uten skil­ting. Før vi vis­te or­det av det var vi på vei ned i en mørk, grus­lagt og stø­ve­te tun­nel, hvor sik­ten re­du­ser­te seg til et få­tall me­ter. Fle­re av oss trod­de vi had­de kjørt feil og var på vei ned i en gru­ve. Gle­den var stor da ly­set tok seg opp og vi nok en gang be­fant oss på en slyn­ge­te svart stri­pe i fjell­hei­men.

Om­rå­det har også en an­nen mørk side. Det hu­ser slot­tet til den be­ryk­te­de gre­ven Dra­cu­la. Øns­ker du å ta et dyp­dykk i Tran­syl­va­nias kul­tur­his­to­rie, er det mu­lig­he­ter for å få en guidet tur i slot­tet. Ren­t4ride lei­er syk­ler fra ho­ved­sta­den Bucu­re­sti, de har gode en­gelsk­kunn­ska­per og god om­ta­le på net­tet. www.ren­t4ride.ro

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.