UNGT STOR­TA­LENT

Bike: X-Bike - - UPDATE -

15 ÅR UN­GE Mat­hias Mar­tin­sen har mar­kert seg som et stor­ta­lent i en­duro­løy­pa i år. Hans se­nes­te bragd i skri­ven­de stund er sei­er i Nor­ges førs­te eks­trem-en­duro-løp, Norse­man Ex­trem Chal­len­ge.

Det var Ene­bakk mo­tor­sport­klubb som sto for ar­ran­ge­men­tet, og Mat­hias kjør­te der­med på hjemmebane. Han star­tet med å vin­ne pro­lo­gen med god mar­gin. I selve ra­cet gjaldt det å være ras­kest på tre kjør­te run­der, og sett bort fra et clutch­byt­te un­der­veis som send­te ham ned på andre­plass en kort stund, lå han i te­ten hele vei­en. Det var man­ge svens­ke fø­re­re som gjes­tet Ene­bakk den­ne hel­gen, og dis­se stil­ler også nes­te år, selv om det sik­kert var surt å bli slått av en 15-åring.

Mat­hias bril­jer­te også i den tred­je run­den av nor­ges­cu­pen i en­duro på Jevn­aker i som­mer. Her ble han både klassevinner (ju­nior eli­te) og to­tal­vin­ner. Pål An­ders Ul­le­vål­se­ter var en av de langt mer er­far­ne fø­rer­ne som måt­te se seg slått. Ør­ken­re­ven ha­ter som kjent å tape, men det var sik­kert for­mil­den­de at det var hans egen elev som ble to­tal­vin­ner den­ne gan­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.