MER OM NYE HUSQVAR­NA 701

Bike: X-Bike - - UPDATE -

At Husqvar­nas førs­te lande­veis­mo­dell 701 Supermoto i sto­re trekk er en om­de­sig­net KTM 690 SMC-R, har de fles­te fått med seg, men ny­lig av­slør­te Husqvar­na mer nøy­ak­tig hva den nye blå­hvi­te mo­tor­syk­ke­len vil in­ne­bære.

701 får Ri­de-by-wi­re og tre kjø­re­ni­vå­er, samt Boschs ny­es­te Abs-sys­tem. Det sist­nevn­te med til­hø­ren­de minne­pin­ne som ak­ti­ve­rer supermoto-ni­vå­et, det vil si ut­kob­let ABS på bak­hju­let.

Mo­tar­den får også slu­reclutch og fjæring fra WP. De­tal­je­ne er stort sett iden­tis­ke med 690 SMC-R, og der­med også grus­ma­ski­nen 690 En­duro R.

En stor blåhvit en­duro­syk­kel vil ikke bare høy­ne pulsen hos oss nord­bo­ere, men også bli en sik­ker vin­ner for Husqvar­na, så be­gynn å byg­ge!

Snart duk­ker Husqvar­nas nye lande­veis­mo­tor­syk­kel 701 opp hos for­hand­ler­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.