Web-tip­set

Bike: X-Bike - - UPDA TE -

Axell Hod­ges gikk til topps etter alle stem­me­ne var talt opp i vi­deo­kon­kur­ran­sen Re­al Moto, som ble gjen­nom­ført and­re året på rad un­der årets X Ga­mes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.