Ør­ken­moro med Skoj på syk­kel/crazy Ca­mel Racing

Bike: X-Bike - - REPORTASJE -

Halv,- hel- el­ler fler­dags­tu­rer. Her bys du på full pak­ke med fly, opp­hold, mat og sight­see­ing. FØ­RER­KORT FOR MO­TOR­SYK­KEL: Trengs ikke ved ørkenkjøring, men mo­tor­syk­ke­l­er­fa­ring er å an­be­fa­le.

Yama­ha WR 450 F av årets mo­dell. For yng­re fø­re­re fin­nes det 85-ku­bik­ke­re til leie. Det er også fullt mu­lig å kjø­re med sin egen syk­kel.

Vi be­tal­te 1 500 AED per per­son (til­sva­rer cir­ka 3 400 kro­ner i skri­ven­de stund) for en hel dags kjø­ring, in­klu­si­ve leie av mo­tor­syk­kel og alt ut­sty­ret, samt ben­sin, nis­te og lunsj. MER INFO: www.crazy­ca­mel­racing.net el­ler sko­jp­syk­kel.se. Sjekk også @crazy­ca­mel­racing på Insta­gram.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.