RS9

Bike: X-Bike - - PRODUKTTEST -

VI HAR KJØRT mye med for­gjen­ge­ren RS8, og blant be­skyt­ter­ne som ikke er en ort­os, gir RS9 mer be­skyt­tel­se mot slag også oven­for kne­led­det gjen­nom sine har­de plast­be­skyt­te­re. Til for­skjell fra for­gjen­ge­ren RS8 går det nå å ta bort både rei­mer og in­te­ri­ør for vask, som er en stor for­del.

Be­skyt­ter­ne kom­mer i fire uli­ke stør­rel­ser, og har et ledd som også kan jus­te­res etter hvilken vin­kel du vil at be­skyt­ter­ne skal mot­vir­ke over­strek­king. Pass­for­men fø­les god for oss, og be­skyt­te­re­ne gna­ger ikke.

Kne­skå­lens be­skyt­ter kom­mer i to lag, der den ene be­skyt­te­ren føl­ger bei­nets be­ve­gel­se når du bøy­er kne­et, og sør­ger for at du fortsatt har full be­skyt­tel­se mot har­de slag også med bei­net bøyd.

WWW.EVS-SPORTS.COM VEKT: 1 100 GRAM

PRIS: CIR­KA 4 000 KRO­NER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.