Hon­da CRF 450 RX – En­duro­til­pas­set cross­ny­het

Bike: X-Bike - - COMPETITION -

DET ER LITT 1-syl, 4-takt, 449,7 cm3, væske­kjølt 1475 mm 960 mm 8,3 li­ter 118,4 kg 5 Ikke klar

uvan­lig at Hon­da byr på en en mildt jus­tert ver­sjon av 450-crosse­ren av sam­me års­mo­dell for enduro. Stør­re ben­sin­tank av plast iste­den­for cross­mo­del­lens ti­tan, side­støt­te, ef­fekt­re­gis­ter, ut­veks­ling og fjæ­ring til­pas­set enduro. Som på cross­mo­del­len sav­ner vi el-start, men kan etter­mon­te­res (sann­syn­lig­vis også be­lys­ning, men uklart i skri­ven­de stund).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.