Beta 250/300 RR – Se­pa­rat olje­smø­ring

Bike: X-Bike - - COMPETITION -

DEN ITA­LI­ENS­KE PRO­DU­SEN­TEN

av en­duro­mo­tor­syk­ler har høs­tet stor suk­sess i kon­kur­ran­ser i 2016. Ut­vik­lin­gen av 2017-mo­del­le­ne går iføl­ge fab­rik­ken i ma­nøv­re­rings­egen­ska­pe­nes tegn. 2017-for­gaf­fe­len har 5 milli­me­ter leng­re fjær for leng­re fjæ­rings­vei, og en ny gaf­fel­kro­ne. Unikt for Beta er se­pa­rat smø­ring av to­takts­olje, som alt­så fyl­les på i en se­pa­rat be­hol­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.