Husqvarna FE 450 – Nytt anti­spinn­sys­tem

Bike: X-Bike - - COMPETITION -

EN ALT I ALT 1-syl, 4-takt, 449,3 cm3, væske­kjølt - 970 mm 8,5 li­ter 108,8 kg 6 86 900 kr

nes­ten iden­tisk mo­tor­syk­kel sam­men­lig­net med FE 501, men med et sy­lin­der­vo­lum på 449,4 ku­bik­centi­me­ter iste­den­for 510,4. 450-mo­to­ren vei­er 29,7 kilo, og har det nye og avan­ser­te anti­spinn­sys­te­met som fun­ge­rer pa­ral­lellt med to valg­frie ef­fekt­re­gist­re. Bakram­men av kar­bon­fi­ber er smart de­sig­net slik at den kan de­mon­te­res uten å løs­ne led­nings­net­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.