Husqvarna FE 350 – Det bes­te fra to ver­de­ner

Bike: X-Bike - - COMPETITION -

DE HELT NYE 1-syl, fi­re­takt 349,7 cc væske­kjølt - 970 mm 8,5 li­ter 106,8 kg 6 85 950 kr

bry­ter­ne på venst­re side av sty­ret lar fø­re­ren kon­trol­le­re både det nye anti­spinn­sys­te­met og to uli­ke ef­fekt­re­gist­re. FE 350 av 2017-ut­ga­ven har en helt ny mo­tor som er 0,7 kilo let­te­re (nå 28,5 kilo) og 20 milli­me­ter kor­te­re enn fjor­års­mo­del­len. Inn­sprøyt­nin­gen fra Kei­hin er nå 100 gram let­te­re. Gir­nivå­sen­sor som gir en spe­si­fikk ten­nings­kur­ve for hvert gir.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.