Husqvarna FE 501 – Can you hand­le it?

Bike: X-Bike - - COMPETITION -

MER KREF­TER ENN

du kan be­nyt­te, me­ner Husqvarna om 2017-ut­ga­ven av FE 501. Men smi­dig og til­lit­vek­ken­de, til­leg­ges det. Helt ny mo­tor til 2017, som er 1,7 kilo let­te­re enn fjor­årets ver­sjon, og der veiv­ak­se­len har en ser­vice­in­ter­vall på 135 ti­mer. Med 510,4 ku­bikk er anti­spinn­sys­te­met de­fi­ni­tivt et svært kjær­kom­ment til­skudd på ut­styrs­lis­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.