Husqvarna FC 450 – Ny og fjær­lett fjæ­ring

Bike: X-Bike - - COMPETITION -

LAUNCH CON­TROL VAR 1-syl, 4-takt, 449,9 cm3, væske­kjølt 1 485 960 mm 7,0 li­ter 101,2 kg 5 82 900 kr

en av de sto­re ny­he­te­ne på Husqvarnas fi­re­takt­scros­ser i fjor. I 2017 er sys­te­met ut­vik­let en god del, og job­ber pa­ral­lelt med et anti­spinn­sys­tem og to valg­frie ef­fekt­kur­ver. Husqvarnas ster­kes­te mo­tor har nå en veiv­ak­sel med ser­vice­in­ter­vall på 100 kjøre­ti­mer. Ny Wp-gaf­fel som job­ber med både hydr­au­likk og pneu­ma­tikk og er 1,6 kilo let­te­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.