Husqvarna TX 125 – Nes­ten fire kilo let­te­re

Bike: X-Bike - - COMPETITION -

HE­TER NÅ TX 1-syl, 2-takt, 124,8 cm3, væske­kjølt - 960 mm 10 li­ter 92,2 kg 6 66 900 kr

og ikke TE som tid­li­ge­re. 2017-ut­ga­ven av Husqvarnas 125-enduro er hele 3,8 kilo let­te­re enn 2016-mo­del­len. Den nye mo­dell­be­teg­nel­sen ba­ner vei for den nye mo­to­ren, som har nytt ek­sos­sys­tem og er skrudd sam­men med en helt ny gir­kas­se. Den slan­ke mo­to­ren er hele 1,8 kilo let­te­re enn i fjor. Sam­me nye Wp-gaf­fel som på TE 250.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.