KTM 500 EXC-F – In­gen gjen­nom­slag her, nei!

Bike: X-Bike - - COMPETITION -

2017 ER ET 1-syl, 4-takt, 510,4 cm3, væske­kjølt 1482 mm 960 mm 8,5 li­ter 106,5 kg 6 85 900 kr

år med meng­der av Ktm-ny­he­ter, og den størs­te en­duro­mo­del­len 500 EXC-F er ikke noe unn­tak. Foran sit­ter den nye Wp-gaf­fe­len med jus­te­ring av re­tur­dem­ping i høy­re gaf­fel­bein og kom­pre­sjons­dem­ping i det venst­re. Også fjæ­rin­gen bak er helt ny, med en støt­dem­per (0,6 kilo let­te­re) som KTM for­sik­rer at det skal være nes­ten umu­lig å få gjen­nom­slag med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.