KTM 450 EXC-F – Let­te­re og mind­re vi­bra­sjo­ner

Bike: X-Bike - - COMPETITION -

LITT KOR­TE­RE SLAGLENGDE 1-syl, 4-takt, 449,3 cm3, væske­kjølt 1482 mm 960 mm 8,5 li­ter 106 kg 6 83 900 kr

som gir et sy­lin­der­vo­lum på 449,3 ku­bik­centi­me­ter sam­men­lig­net med 510,4 i mo­dell­søs­ke­net 500 EXC-F. Veiv­ak­se­len er 100 gram let­te­re til 2017, men skal tak­ket være for­bed­ret ba­lan­se­ring og ba­lanse­ak­sel re­du­se­re vi­bra­sjo­ne­ne i for­hold til i fjor. El­lers sam­me nye mo­tor og et mang­fold av opp­gra­de­rin­ger og ny­he­ter til 2017. Let­te­re sving­arm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.