KTM SX-F 350 – Et svært vel­lyk­ket kom­pro­miss

Bike: X-Bike - - COMPETITION -

KTM ER (MED RET­TE) 1-syl, 4-takt, 349,7 cm3, væske­kjølt 1485 mm 960 mm 7,0 li­ter 99,8 kg 5 79 900 kr

nøye med å frem­heve sin sto­re Vm-suk­sess med den­ne mo­del­len. Ak­ku­rat som i en­duro­spo­ret er 350-kom­pro­mis­set mel­lom kref­ter og smi­dig­het svært vel­lyk­ket også på cross­ba­nen. KTM opp­gir 58 heste­kref­ter ved 13 400 rpm, og at mo­to­ren vei­er 27,2 kilo. 2017 blir et mel­lom­år når det gjel­der in­no­va­sjon, men SX-F 350 får ny fjæ­ring og la­ve­re vekt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.