KTM 300 EXC – Mind­re vi­bra­sjo­ner og bed­re brems

Bike: X-Bike - - COMPETITION -

MO­TO­REN HAR GJENNOMGÅTT 1-syl, 2-takt, 293,2 cm3, væske­kjølt 1482 mm 960 mm 9,5 li­ter 100 kg 6 77 900 kr

om­fat­ten­de opp­gra­de­rin­ger til 2017 for å re­du­se­re vi­bra­sjo­ner og gjø­re gass­re­spons og ef­fekt­ut­vik­ling enda mer fø­rer­venn­lig. Dess­ver­re in­gen to­takts-inn­sprøyt­ning til 2017, men en ny 38-milli­me­ters for­gas­ser fra Mi­kuni. 10 milli­me­ter len­ger bremse­pe­dal, som sam­men med et mind­re stem­pel i bak­re bremse­kali­per skal gi bed­re føl­som­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.