KTM 250 SX-F – Launch con­trol i luft­bok­sen

Bike: X-Bike - - COMPETITION -

FIKK EN RE­AL OPP­GRA­DE­RING TIL 2016 1-syl, 4-takt, 250 cm3, væske­kjølt 1485 mm 960 mm 7 li­ter 98,2 kg 5 76 900 kr

med ny ram­me som opp­gis å være mer stø­dig – li­ke­vel er hele syk­ke­len ve­sent­lig let­te­re sam­men­lig­net med 2015-mo­del­len. Mo­to­ren er 20 milli­me­ter kor­te­re, har fått veiv­ak­se­len flyt­tet 6 milli­me­ter opp­over og clutch­en11,1 milli­me­ter bak­over, samt 26,9 milli­me­ter opp­over. Launch con­trol der bry­te­ren er mon­tert i luft­bok­sen. Kun el-start.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.