Sherco 450 SEF-R – Re­du­sert vekt og stør­re tank

Bike: X-Bike - - COMPETITION -

SHERCO ER EN SPEN­NEN­DE 1-syl, 4-takt, 449,4 cm3, væske­kjølt 1490 mm 950 mm 9,7 li­ter 109 kg 6 88 500 kr

pro­du­sent med fab­rik­ker i både Frank­ri­ke og Spa­nia. De­res mest ef­fektst­in­ne en­duro­mo­dell 450 SEF-R ble opp­da­tert i 2017 med kraf­ti­ge­re plast­ma­te­ria­le, for­ster­ket fjæ­rings­link, ramme­for­sterk­nin­ger på spe­si­elt ut­sat­te ste­der, stør­re (trans­pa­rent) ben­sin­tank, og ge­ne­rell vekt­re­duk­sjon på en rek­ke om­rå­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.