Sherco 250/300 SE-R – Stør­re tank og ster­ke­re ram­me

Bike: X-Bike - - COMPETITION -

DEN SPANSK-FRANS­KE PRO­DU­SEN­TEN 1-syl, 2-takt, 293,1 cm3, væske­kjølt 1480 mm 950 mm !0,4 li­ter 105 kg 6 77 500/78 500 kr

av de svært kom­pe­ten­te blå en­duro­mo­tor­syk­le­ne opp­gra­de­rer i 2017 sin to­tak­ter på 250 og 300 ku­bikk med stør­re ben­sin­tank, for­ster­ket ram­me, mer so­lid plast, for­ster­ket sving­arm, kraf­ti­ge­re ei­ker, ny fjæ­rings­link, jus­tert chas­sis­ge­ome­tri og for­sterk­ning av stål­ram­men. 300-mo­del­len har fått ny sy­lin­der og nytt stem­pel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.