Sherco 250/300 SEF-R – Nytt stem­pel og ben­sin­pum­pe

Bike: X-Bike - - COMPETITION -

FIRETAKTSENDUROEN MED 1-syl, 4-takt, 303,7 cm3, væske­kjølt 1480 mm 950 mm 9,7 li­ter 102 kg 6 83 500/84 500 kr

250 el­ler 300-mo­tor ble opp­gra­dert på fle­re punk­ter til 2017. 300-mo­to­ren får nytt stem­pel som iføl­ge pro­du­sen­ten har be­ty­de­lig høy­ere hold­bar­het. Både 250- og 300-mo­del­len får opp­gra­der­te drev i gir­kas­sen og en ben­sin­pum­pe med høy­ere drifts­sik­ker­het. For­gaf­fe­len er ak­ku­rat som i fjor fra KTMS le­ve­ran­dør WP.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.