Suzu­ki RM-Z 250 – Nye, pene svar­te fel­ger

Bike: X-Bike - - COMPETITION -

SVAR­TE FEL­GER SOM 1-syl, 4-takt, 249 cm3, væske­kjølt 1475 mm 955 mm 6,5 li­ter 106 kg 5 Ikke klar

match­er det gule og svar­te kon­sep­tet vel­dig bra er den ty­de­ligs­te opp­da­te­rin­gen til 2017. Etter fjor­årets om­fat­ten­de opp­gra­de­ring er det­te helt na­tur­lig. Launch con­trol, som var en av fjor­årets sto­re ny­he­ter, fin­nes selv­sagt også på 2017-mo­del­len. To ni­vå­er for inn­sprøyt­ning/ef­fekt­ut­vik­ling å vel­ge mel­lom; ikke fra sty­ret, men nede ved mo­to­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.