Yama­ha WR 450 F – Stør­re bremse­ski­ve

Bike: X-Bike - - COMPETITION -

FJOR­ÅRETS STO­RE

en­duro­ny­het fra Ja­pan var Yama­has 450, som dri­ves av en skog­s­til­pas­set ver­sjon av den kraf­ti­ge cross­mo­to­ren. Sam­me 44-milli­me­ters spjeld­hus som på YF 450 F. Ben­sin­tan­ken på 7,5 li­ter er plas­sert un­der sa­len, i hen­hold til det po­pu­læ­re kon­sep­tet vekt­sen­tra­li­se­ring. Har både el- og kick­start. End­ring til 2017 er stør­re bremse­ski­ve foran.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.