Yama­ha YZ 125 – Uend­ret to­tak­ter

Bike: X-Bike - - COMPETITION -

DEN LET­TES­TE FULLVOKSNE

crosse­ren fra den blå­hvi­te ja­pans­ke pro­du­sen­ten er YZ 125. Som med YZ 250 er det­te en mo­dell som Yama­ha har valgt å ut­vik­le lang­somt de se­nes­te åre­ne. Sam­men­lig­net med de euro­pe­is­ke pro­du­sen­te­ne er for­skjel­len på­fal­len­de. Den se­nes­te tekniske end­rin­gen kom til 2015, da YZ 125 fikk sam­me for­gaf­fel og fot­hvi­le­re som YZ 250.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.