XR 650 R

Bike: X-Bike - - BRUKT -

HON­DAS HARDBARKEDE GRUS­MO­DELL de­bu­ter­te i 2000, og ble raskt en po­pu­lær af­fæ­re. Med en full­tan­ket vekt på 144 kilo og nær­me­re 50 hk på bak­hju­let er den et guns­tig al­ter­na­tiv til Enduro 690 R. En åpen­bar ulem­pe med Hon­da­en er at den mang­ler el-start, men å kick­star­te mo­to­ren er fak­tisk ikke så vans­ke­lig. De få el-start­skite­ne som fin­nes kos­ter og vei­er en god del. Tid­li­ge ek­semp­la­rer ram­mes iblant av clutch­ha­va­ri for­år­sa­ket av dår­lig fun­ge­ren­de for­in­ger. Det kan være en idé å be­stil­le og mon­te­re en for­ing med ny og for­bed­ret spe­si­fi­ka­sjon: Ar­tik­kel­num­mer 22116-MBN-671.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.