XT 660 Z Té­né­ré

Bike: X-Bike - - BRUKT -

ET TRYGT VALG OM du me­ner at den oran­sje ma­ski­nens sal er for hard og at mo­to­ren vi­bre­rer for mye. Men pri­sen for or­dent­lig vind­be­skyt­tel­se, en tank som rom­mer 23 li­ter ben­sin og fjæ­ring som ‍ele­gant svel­ger ujevn­he­ter, er drøye 50 eks­tra kilo. Svært bra brem­ser med ABS stopper Yamaha­en på vel­dig kor­te 38,5 me­ter fra 100 km/t. Yama­ha har ikke hatt noen til­bake­kal­lin­ger av mo­del­len, og om du spør ak­ti­ve fø­re­re som har valgt 660 Té­né­ré, får du svært sjel­den høre om ha­va­ri­er. Men mo­to­ren har man­ge ‍slum­ren­de hes­ter du kan slip­pe løs, goog­le ”O2-eli­mi­na­tor”.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.