TESTET UTSTYR

Mag­nus tyr til en dunk fra Små­land, Stig-Roar li­ker racingstøv­le­ne sine, To­bias fø­ler seg tren­dy, mens Andreas tar hånd om en svensk ny­kom­mer.

Bike - - Innhold -

Vi eva­lu­erer klær­ne, ut­sty­ret og til­be­hø­ret vi har brukt det sis­te året.

Stig-Roars fa­vo­ritt i seg­men­tet for sports­støv­ler.

Bi­kew­ash sel­ges fer­dig blan­det på en 5-li­ters­dunk, mens spray­flas­ken i bak­grun­nen skal bru­kes ved på­fø­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.