Start­skud­det har gått – ­nå kom­mer vår­en!

Bike - - Innhold - STIG-ROAR MARTINSEN, REDAKTØR

MESSETIDEN ÅPNER VÅR­EN i år. Ly­se­re ti­der er på gang, og leng­se­len etter å ta mo­tor­syk­ke­len ut av ga­ra­sjen er ube­skri­ve­lig. I den­ne ut­ga­ven kjø­rer vi blant an­net even­tyr­s­mo­del­ler, tester Stre­et­figh­te­re og møk­ker oss ned i sko­gen. Vi gjør alt vi kan for å ha det så mor­somt som mu­lig på jobb. Hå­per det smit­ter!

For­side­foto: Bike #03.2017 Si­mon Ha­me­li­us

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.