I hvert num­mer

Bike - - Innhold -

Le­der. Grus, sand og fri­het. Si­de 007 Up­da­te. De se­nes­te ny­he­te­ne om utstyr, mar­ked og mo­del­ler. Si­de 008 Gear. Alt fra ren­gjø­rings­mid­del til skinn­jak­ker eva­lu­eres. Si­de 044 Bruktkjøp. Du­ca­tis vak­re og kjøre­gla­de 70-talls­re­pli­ka, GT 1000. Si­de 070 Moto GP. Stor gjen­nom­gang av merkenes pla­ner for 2017. Si­de 074 VIP. Den ul­ti­mate kon­kur­ran­sen for abon­nen­ter med Ducati-hjer­te. Si­de 076 Race. Se­nes­te nytt fra racing­ver­de­nen, samt de som sat­ser i Norge. Si­de 079 Icons. Pe­tro­nas FP1 – Carl Fo­gar­tys tur­ki­se els­ker­in­ne. Si­de 081 BikeBygget. Elek­tri­si­tet – Andreas tram­per i bak­ken og for­tvi­ler. Si­de 082 Bak ku­lis­se­ne. Race med fly og jak­ten på blå­bær. Si­de 085 In­si­de. Andreas læ­rer av sine feil. Si­de 087 Out­side. For­be­re­del­ser til en ny se­song. Si­de 089 Next. Stor kjøre­gle­de der smått også er godt. Si­de 090

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.