APRILIAS RÅESTE RSV4

Bike - - Update -

DEN ABSOLUTT MEST hå­re­te av RSV4 kan nå be­stil­les fra Aprilias Fac­tory Works-pro­gram. Den kal­les RSV4R FW- GP, og le­ve­res med en ver­sjon av Su­perbike-mo­to­ren som er bo­ret opp til Mo­toGPs 81-milli­me­ters­gren­se og ut­styrt med pneu­ma­tisk styr­te ven­ti­ler. Apri­lia lo­ver full sup­port til den som har råd til den­ne ver­stin­gen, som iføl­ge opp­lys­nin­ger er god for minst 250 heste­kref­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.