Pe­nest på ba­nen

Bike - - Update -

AMERIKANSKE TRAK TAPE byr på al­ter­na­ti­ver til å klus­se med ta­perem­ser hver gang det van­ker bane­kjø­ring. De mer­ke­spe­si­fik­ke de­ka­le­ne ap­pli­ke­res raskt og en­kelt på lykte­glas­set, og skal gi mi­ni­malt med res­ter. Trak Tape le­ve­res til de fles­te mo­del­le­ne, og for deg som vil ha Su­perbike-loo­ken på deks­le­ne, fin­nes det også de­ka­ler som ser ut som lykte­glas­se­ne.

Pe­ne­re look på som­mer­ens bane­da­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.