VICTORY LEGGES NED

Bike - - Update -

POLARIS LEGGER nå ned mo­tor­syk­kel­mer­ket Victory, som ble grunn­lagt i1998. Sal­get har av­tatt sta­dig, og i tre av de se­nes­te fem åre­ne har kon­ser­net tapt pen­ger gjen­nom Victory. Polaris skal hjel­pe for­hand­ler­ne med å av­vik­le, og re­serve­de­ler skal kun­ne le­ve­res i en ti­års­pe­rio­de.

– Det­te har vært en vans­ke­lig be­slut­ning for både meg og le­del­sen. Vi har ikke bare in­ves­tert re­sur­ser­ne våre, men både hjer­te og sjel i Victory, sier dag­lig le­der Scott Wi­ne i en presse­mel­ding. In­gen er spar­ket ennå, og det­te vi­ser at Polaris sam­ler kref­ter for å løf­te det and­re mo­tor­syk­kel­mer­ket In­di­an yt­ter­li­ge­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.