Hjelm for street- og na­ken­syk­ler

Bike - - Update -

Sho­ei Ryd er op­ti­ma­li­sert for kom­fort og luf­ting i opp­reist kjøre­stil­ling. La­ges av or­ga­nisk fib­er­glass sam­men­satt i uli­ke lag. In­te­grert spoi­ler og ut­tak­bart og vask­bart in­te­ri­ør, samt Pin­lock-sys­tem. Det er selv­jus­te­ren­de vi­sir­fes­ter, og hjel­men kom­mer i fle­re uli­ke far­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.