NY EN­DURO

FRA GAS GAS

Bike - - Update -

I APRIL VIL Gas Gas star­te pro­duk­sjo­nen av en helt ny og om­ar­bei­det en­duro­mo­dell. Blant ny­he­te­ne er ny ram­me og la­ve­re vekt. Sam­men­lig­net med for­ri­ge mo­dell er den slan­ket med 10 kilo og le­ve­rer 10 pro­sent mer kraft. Den har 48 mm KYB-dem­pe­re foran, og KYB-bak­dem­per. Fullt jus­ter­ba­re foran og bak. Syk­ke­len er helt re­de­sig­net, og har fær­re vi­bra­sjo­ner enn tid­li­ge­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.