GIVI TREKKER DOLOMITI

Bike - - Update -

DLM36 TREKKER DOLOMITI er et nytt par med side­ves­ker fra Givi. Dis­se rom­mer 36 li­ter, og er pro­du­sert i alu­mi­ni­um. DLM36 pas­ser alle PL/PLR-side­veske­hol­de­re fra pro­du­sen­ten. Det med­føl­ger bra­kett som er nød­ven­dig for mon­te­ring. Pris­lap­pen for et sett med to side­ves­ker lig­ger på 7 989 kroner. På bil­det ser du side­ves­ke­ne mon­tert på en Yama­ha XSR 900.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.