Ru­sty Pis­tons inn­tar Norge

Bike - - Update -

Det er MC Klær Ber­gen som nå har star­tet å sel­ge Il­le­gal Street Race We­ar fra Ru­sty Pis­tons. Det­te er old school-stil. MC Klær Ber­gen har for øv­rig åp­net en større bu­tikk med bed­re ut­valg av MC-klær og utstyr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.